Lắp đặt cổng xếp inox Huế tại khu đô Royal Park

Cổng Xêp  Huếtại khu đô thi Royal Pak Huế với chiều dài cổng xếp inox dài 24m, chiều cao 1,2m inox 304 sản xuất vận hành theo chế độ của tự độngr. Motor không rây.